freedom !

op zoek naar echte vrijheid van godsdienst

Godsdienst en homoseksualiteit

Kan een christen of een moslim homo zijn? Ja natuurlijk, want seksuele gerichtheid heeft op zich niets met geloof te maken en wordt daardoor dus ook niet echt beïnvloed (hoewel sommigen dat wel claimen). Iets anders is hoe men binnen officiële religies met seksuele voorkeuren omgaat. Hier wreekt zich dat religies voor een groot deel culturele tradities zijn Read more about Godsdienst en homoseksualiteit[…]

It’s religion, stupid !

In de weekendkrant (de MORGEN) van 29-30 juli was er weer veel aandacht voor religie. Mark Elchardus analyseerde de onverdraagzaamheid en het geweld in de samenleving vanuit historisch perspectief en kwam tot de conclusie: ‘It’s religion, stupid’. Als het ware om te bewijzen dat er weinig nieuws onder de zon is, was er in dezelfde Read more about It’s religion, stupid ![…]

De boerkini ziet eruit als een badpak, maar is het niet…

Ik hoop dat de katholieken me de vergelijking vergeven, maar ik vind ’m in deze discussie verhelderend en zelfs toepasselijk. Het gaat immers over religie en ‘symbolen’: Het is met de boerkini net zo als met de hostie. Het lijkt uitwendig op A, de materie waaruit het bestaat is ook A, maar in werkelijkheid is het B. En Read more about De boerkini ziet eruit als een badpak, maar is het niet…[…]

Besnijdenis en ritueel slachten

Ik heb serieuze vragen bij ritueel (onverdoofd) slachten en rituele besnijdenis (van jongens), maar ik ben echt geen verkapte antisemiet zoals Jan De Volder suggereert in een opiniestuk in De Standaard. Ik wil gewoon dat er over deze zaken open en fair kan worden gedebatteerd.  In De Standaard van 7 juli 2017 suggereert Jan De Read more about Besnijdenis en ritueel slachten[…]

Redelijke accommodatie en de ramadan

Als stap in de richting van een Europese islam stel ik voor dat de ‘Raad van theologen’ het begrip redelijke accommodatie* in hun koran- en hadithuitleg opneemt en alle moslims laat weten dat Allah het graag ziet als zij overdag in de zomer water drinken, ook tijdens de ramadan: een kwestie van gezond verstand. De Read more about Redelijke accommodatie en de ramadan[…]

De Ramadan (etc.): kun je ook moslim zijn zonder mee te doen?

Door altijd maar weer rekening te houden met de eisen van traditionele (=conservatieve) moslims maken we het Europese (=zelf-denkende) moslims moeilijk om hun eigen versie van de islam te ontwikkelen. Teveel respect voor institutionele religie schaadt de individuele vrijheid van godsdienst. Een historische denkoefening bij het begin van de Ramadan Stel u voor: Een drukkerij Read more about De Ramadan (etc.): kun je ook moslim zijn zonder mee te doen?[…]

Misplaatste solidariteit rond ritueel slachten

Christelijke leiders tegen verbod op onverdoofd slachten: Een voorbeeld van misplaatste solidariteit. In een verklaring over ‘onverdoofd slachten’ (NL – FR) betuigen de ‘christelijke leiders van België’ (als protestant moet ik dan toch altijd een beetje lachen, maar dit terzijde) hun solidariteit met hun Joodse en islamitische collega’s door vraagtekens te plaatsen bij het wetsvoorstel van Read more about Misplaatste solidariteit rond ritueel slachten[…]

Bescherm kinderen ook tegen geestelijk geweld

Knack (10 mei 2017) bindt de kat de bel aan. Veel islamonderwijs jaagt kinderen (en jongeren en volwassenen!) angst aan door te dreigen met de hel en andere nare zaken. Vrijheid van godsdienst? Nou dat weet ik zo net nog niet. Mijns inziens is er geen enkele reden dat de school (overheid) niet zou ingrijpen als Read more about Bescherm kinderen ook tegen geestelijk geweld[…]

Is de eredienstfinanciering verouderd ?

Alles welbeschouwd vraagt Open VLD – bij monde van mw. Rutten (april 2017) – als ze pleit voor de afschaffing van de subsidiëring van erkende erediensten, om een herziening van de alimentatieregeling die de rooms-katholieke kerk heeft afgedwongen, toen zij haar statuut als bevoorrechte partner van de Belgische staat moest opgeven. Dit gebeurde bij de oprichting van Read more about Is de eredienstfinanciering verouderd ?[…]

Behandel godsdienstige organisaties als gewone verenigingen

Het intrekken van de erkenning van de moskee in Beringen onthult op pijnlijke wijze de machteloosheid van de diverse overheden om iets te doen aan hate speech in een religieuze context, schrijft protestants predikant Dick Wursten: ‘Religieuze verenigingen moeten zich verantwoorden op het publieke forum.’ Minister Homans trekt erkenning moskee Beringen in. Het klinkt indrukwekkend, maar Read more about Behandel godsdienstige organisaties als gewone verenigingen[…]

godsdienstvrijheid