De boerkini ziet eruit als een badpak, maar is het niet…

Ik hoop dat de katholieken me de vergelijking vergeven, maar ik vind ’m in deze discussie wel toepasselijk. Het gaat immers over religie en ‘symbolen’: Het is met de boerkini net zo als met de hostie. Het lijkt uitwendig op A, de materie waaruit het bestaat is ook A, maar in werkelijkheid is het B. En dáár gaat het om. Bij de hostie: A = brood/deeg, B = Christus. Bij de boerkini: Uitwendig beschouwd lijkt de boerkini een badpak (A). Ze bestaat ook uit de stof waaruit andere zwemkleding gemaakt is (A), maar in werkelijkheid is de boerkini iets anders, namelijk een boodschap aan alle vrouwen en mannen met betrekking tot hun onderlinge omgang (B). En daar gaat het in de maatschappelijk discussie dan ook om. Terecht een symbool-dossier dus. De boodschap die de boerkini verkondigt is er namelijk eentje van basic distrust tussen mannen en vrouwen. Ik vind dat geen fijn bericht.

Ik kan me dus prima vinden in de opinie van Jurgen Slembrouck op de Redactie.be. Of zoals hij het zelf samenvat: De boerkini is geen lichaamsbedekkend badpak, het is een religieus zwemuniform.

toevoeging: Non-Boerkini

De vergelijking met nonnen die ‘gesluierd’ zijn (waren) en ook geen gewoon zwempak aantrekken, die vaak gemaakt wordt, is bijzonder interessant. Immers: nonnen dragen geen ‘gewone’ kleren, maar volgen een religieuze dresscode. Zij hebben zich van de wereld afgekeerd en leven enkel nog voor God (zij zijn ‘bruiden van Christus’). Daarom zijn ze ingetreden in een klooster (van ‘claustrum’: afgesloten plek). Daarbinnen kun je echt vroom en veilig leven. Daarbuiten (in de seculiere wereld dus, letterlijk: het saeculum) loert het kwaad om de hoek, heerst de vorst der duisternis. Als ze de veilige plek dan toch verlaten, moet hun kleding hen beschermen tegen die gevaren. Ze moeten ook zo weinig mogelijk echt contact leggen, want voor je het weet… Dualisme.
Inderdaad dus dezelfde boodschap als de boerkini/hoofddoek/nikab: ‘Wereld daarbuiten, ik wijs u af… ‘. Een moslimvrouw-volgens-deze-opvatting-die-vrij-gangbaar-is (maar volgens mij is ieder mens vrij om z’n religie ook anders te definiëren... zie deze pagina, en deze) woont de facto dus in een klooster’ (=huis/familie) en wordt geacht de buitenwereld (en m.n. de mannen) te mijden. Problematisch lijkt me als je een seculiere samenleving wilt die de naam samen-leving waardig is.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vrijheid van godsdienst